Restauratie luminarium succesvol afgerond

Het luminarium: het wordt bladgoud dat gaat blinken

In volle glorie. foto: Cuyperiana

In hun werkplaats in Weesp hebben metaalrestaurateurs Michiel Langeveld en Julia Leunge samen aan de restauratie van het luminarium – de kroonluchter – van de St.-Urbanuskerk gewerkt.

Maandenlang had het ooit zo trotse symbool van Jeruzalem met zijn 12 torens tussen het puin en in het vocht gelegen. Dat was niet gunstig, want roest had in die periode vrij spel gekregen. Maar het zwaar beschadigde object lag op een plek in de kerk waar het zeer onveilig was na de brand; het gebouw moest eerst worden gestabiliseerd voordat aan berging kon worden gedacht.

Lees meer

Borstbeeld van PJH Cuypers bij Restaurateur

We houden u op de hoogte!

Vandaag, 11 januari, zijn we afgereisd naar Weesp om daar het bronzen standbeeld van PJH Cuypers uit de vml. Teekenschool ter restauratie aan te bieden.
In de loop van het restauratieproces zullen er tussentijds wat terugkoppelingen plaatsvinden en tegen het einde zal er een kleine bijeenkomst worden georganiseerd voor alle direct betrokkenen.
De afronding zal wellicht in maart plaats hebben.

Lees meer

Cuyperiana verwerft borstbeeld voor 1 euro

Borstbeeld van Dr. P.J.H. Cuypers, door diens kleinzoon vervaardigd en als huldeblijk geplaatst in de Teekenschool te Roermond 1917.Bij gelegenheid van de 90e verjaardag van de architect Pierre Cuypers (1917) werd door zijn kleinzoon Michel Cuypers (zoon van Joseph) een borstbeeld ontworpen. Het beeld werd in de nis bovenaan in het trappenhuis geplaatst.
In 1990 kreeg het gebouw een herbestemming en werd de onderwijsinstelling naar elders verplaatst. Het beeld ging met de school mee. In 2012 raakte het beeld door een val ernstig beschadigd.

Lees meer

Boot omgedoopt naar Cuypers

Na jaren van “gedoe” eindelijk rechtzetting. Als je wilt pronken met de architect van het Rijks en het CS, doe het dan ook goed: CUYPER –> CUYPERS. Dank aan Corien Pompe, achter-achterkleindochter van Pierre Cuypers

Tentoonstelling van Thérèse Schwartze, met Mia Cuypers in een hoofdrol

Museum Paul Tetar van Elven, 7 november t/m 27 februari

Zeer tegen de zin van Pierre Cuypers, verloofde zijn dochter Mia zich, in 1886, met de Chinese koopman Frederick George Taen-Err Toung. Voor de verloving werd er een prachtig portret gemaakt door Mia’s vriendin Thérèse Schwartze.
Een leuk detail is dat Mia is afgebeeld in een kimono terwijl ze met een Chinees trouwde. Dit pastel op papier portret vormt samen met een houtskool op papier portret van Mia een belangrijk middelpunt van de tentoonstelling Thérèse Schwartze “Haar klant was koning” in het museum Paul Tetar van Elven te Delft.

Pierre Cuypers kon zich bijzonder goed in het schilderwerk van Thérèse vinden en liet zichzelf een jaar later (1887) op 60-jarige leeftijd dan ook door haar vastleggen. Ook is er een portret van Catharina Felicia Rosalia Alberdingk Thijm-Cuypers, dochter uit Pierre’s eerste huwelijk die getrouwd was met een Alberdingk Thijm. Tevens is er een portret bekend van Delphine Cuypers-Povel, de vrouw van de niet minder bekende architectenzoon van Pierre, Joseph Cuypers. Uit deze portretten blijkt dat de familie Cuypers zich in Amsterdam op stand bewoog. Net als Pierre Cuypers was Thérèse lid van de literaire kring de ‘Vioolstruik’, een gezelschap dat literatuur en muziek uit de middeleeuwen bevorderde.
Thérèse Schwartze was dus welbekend binnen het gezin van Pierre Cuypers maar ook bij zijn neef Eduard Cuypers.
Zo lezen we in het tijdschrift ‘Het huis, oud & nieuw’ een maandblad uitgegeven door Eduard Cuypers:

Lees meer

Cuyperiana draagt stevig bij

Vele Cuypers-liefhebbers schrokken toen op 15 september 2018 de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk door een felle uitslaande brand grotendeels verwoest werd. Onder andere de kap, het overgrote deel van de gewelven, een groot deel van de glas-in-loodramen en het interieur gingen daarbij verloren. Gelukkig is sindsdien het exterieur grotendeels hersteld en wordt er gewerkt aan de historische glas-in-loodramen, de kruiswegstaties van Frans Loods en het ‘oude’ hoogaltaar van Cuypers. Naar verluidt zijn er passende alternatieven gevonden voor het overig meubilair, maar veel elementen van Cuypers moeten echt als verloren worden beschouwd. Toch willen wij op z’n minst nog één element terugbrengen in de originele staat, al is het maar om het cultuur-historisch belang van het oorspronkelijke interieur in leven te houden. Daarom ondersteunt de Stichting de restauratie van de Kroonluchter (luminarium).
Het luminarium is een bijzonder onderdeel van het Bovenkerk-ensemble.

Lees meer

Lezing: Kathedralen tussen traditie en moderniteit

De Vriendenkring van de Koepelkathedraal Nieuwe Bavo in Haarlem verwelkomt graag allen die belangstelling hebben voor de doelstellingen van Cuyperiana voor de lezing. Op woensdag 24 november 2021, 20.00 uur zal emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis dr. Sible de Blaauw een lezing verzorgen met als titel:                       … Lees meer

In Memoriam van Lidwien Schiphorst

Door Bernadette van Hellenberg Hubar 

 

Lidwien Schiphorst (27 augustus 1942 – 4 maart 2021)

Lidwien Schiphorst was – en blijft – een van de leden van het kwartet dat gepromoveerd is op Pierre J.H. Cuypers. Gestart in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw beten Wies van Leeuwen en ik de spits af in 1995, waarna zij volgde in 2004 en tenslotte Aart Oxenaar in 2009. Ik leerde Lidwien kennen tijdens een van de excursies van het Cuypersgenootschap.

Lees meer

Het is een eeuw geleden dat Cuypers op 3 maart 1921 overleed.

Roermond roept 2021 uit tot Cuypersjaar.

Sterfbed Pierre Cuypers foto Cuyperiana

Het is een eeuw geleden dat Cuypers op 3 maart 1921 overleed. Dat Roermond aandacht besteedt aan deze beroemde burger is niet onterecht. De beurs die hem door het stadsbestuur werd verleend om zijn studie in Antwerpen met succes te voltooien, bleek een gouden investering die zich tot op heden uitbetaalt.
Cuypers staat aan de basis van de moderne bouwkunst in Nederland.
De herintroductie van baksteen- en gewelfbouw is daarvan het meest zichtbare teken, maar op de achtergrond staat een vernieuwende opvatting over de relatie tussen vorm en functie in de architectuur.
Architecten als Joseph Cuypers – de zoon – en Eduard Cuypers – de neef en grondlegger van de Amsterdamse School -, maar ook bouwers als Berlage ontleenden hun kennis en inzichten aan het werk van Pierre Cuypers, ook al volgden ze hun eigen stijl.
De stad Roermond is zich bewust dat deze vernieuwende kracht in de nationale architectuur hier zijn oorsprong vindt. Haar terechte trots mag blijken uit deze promotiefilm.

Lees meer

Bericht van het Cuypershuis

2021 is hét Cuypersjaar voor Roermond

De stad eert zijn bekendste inwoner: architect Pierre Cuypers

Pierre Cuypers foto Cuypershuis

 Aanleiding
De stad Roermond staat in 2021 in het teken van architect en ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921). Op 3 maart 2021 is het namelijk precies 100 jaar geleden dat de in Roermond geboren en getogen Cuypers overleed. De begrafenis was destijds landelijk nieuws. Ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, grote namen uit de kunst, wetenschap en kerkelijke autoriteiten reisden naar Limburg om de bekende architect te begeleiden naar zijn graf op het Oude Kerkhof in Roermond.

Het filmverslag van de begrafenis is te vinden in het archief van  Beeld en Geluid.

Lees meer

Video uitvaart Pierre Cuypers

Op 3 maart 1921, ’s nachts om 1.15 u overlijdt Pierre Cuypers. Het is een nationale gebeurtenis waarover in de kranten breed wordt geschreven. Als hij twee dagen later, na een rouwdienst in de kathedraal van Roermond, wordt begraven, brengen -ondanks het regenachtige weer- talloze Roermondenaren langs de route, waarvan de lantaarns met zwart doek … Lees meer

Cuypershuis ontvangt schenking

Begin 2021 ontving het Cuypershuis in Roermond een schenking van Pierre Cuypers (de achterkleinzoon van). Het gaat om een album met daarin gelukwensen aan de Roermondse architect Pierre Cuypers. De Haagsche Kunstkring heeft voor Cuypers’ zeventigste verjaardag (in 1897) bijdragen van diverse architecten uit het buitenland verzameld. Volgens de titelpagina bevat het ‘de betuiging van hulde HEM door zijn buitenlandsche kunstbroeders en vereerders gebracht’.

Lees meer

Vooraankondiging: 2021 wordt hét Cuypersjaar voor Roermond

De stad Roermond eert zijn bekendste inwoner: architect Pierre Cuypers

De stad Roermond staat in 2021 in het teken van architect en ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921). Op 3 maart 2021 is het namelijk precies 100 jaar geleden dat de in Roermond geboren en getogen Cuypers overleed. De begrafenis was destijds landelijk nieuws.

Lees meer

Cuyperiana vraagt ANBI status aan

Bestuurders van de Stichting Cuyperiana hebben besloten om de ANBI Status bij de belastingdienst aan te vragen. Deze erkenning door de belastingdienst zou ons enorm helpen bij het werven van fondsen aldus de penningmeester van de stichting.

Lees meer

Kasteel van Kolmont

Verbouwing door E.H.G.H. Cuypers (1921-1925)*   Neobarok gebouw uit eind 19de eeuw, gelegen in een ruim park in landschapsstijl, met vijver en fontein. Centraal gedeelte van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien). Het van hoekbanden voorziene middenrisaliet bekroond met een koepelvormige verhoging en lantaarn. Getoogde vensters in hardstenen omlijsting. Achteruitwijkende gebouwen van drie … Lees meer

Kasteel Maurick

Verbouwing door E.H.G.H. Cuypers (1921)   Na dat August van Lanschot in 1919 het kasteel erfde van zijn vader, besloot hij Eduard Cuypers aan te stellen als architect. In zijn tekeningen van Maurick uit 1920 ligt het zwaartepunt vooral op de verbouwing van het interieur en de nieuwe aanleg van de tuin, maar er zijn … Lees meer