Boek: “Symboliek in de St. Bavokathedraal”

Het 125-jarig wijdingsfeest is aanleiding geweest om de rijke symboliek van de kathedraal voor het voetlicht te brengen. Haar oriëntatie, kruisvorm, architectuur en inrichting betekenen meer dan op het eerste oog gedacht wordt. Diaken Philip Weijers heeft er een jubileumboek over samengesteld. Het is uniek hoe de rijke theologische en kunsthistorische gedachten in het priesterkoor, het schip, sacramentskapel, transepten, kapellen en westtorens zijn verwerkt. De versiering van de majestueuze koepel, doopkapel en koorbanken, alsook de glas-in-loodramen, mozaïeken en muurschilderingen voeren de bezoeker mee. Diaken Philip Weijers is aan de slag gegaan met de samenstelling en redactie van het boek met 176 bladzij­den en 146  full color kleuren foto’s. Verkrijgbaar in de boekwinkel van de kathedraal. U kunt het boek ook bestellen bij p.s.weijers@hccnet.nl. De verkoop­prijs is € 15,=. De opbrengst van het boek komt ten goede aan de Stichting KoepelKathedraal.