De 75e sterfdag van Joseph Cuypers herdacht

Zaterdag 20 januari werd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem de 75e sterfdag van Josephus Theodorus Joannes Cuypers herdacht met een plechtige Eucharistieviering met plebaan Floris Bunschoten, een lezing over Joseph Cuypers door voorzitter Sible de Blaauw en een interactieve rondleiding door de kathedraal. Ruim tweehonderd mensen woonden het programma bij. Aan het einde kwam de familie met een verrassing.

De lezing door Sible de Blaauw, die een inkijkje gaf in het leven en werken van Joseph Cuypers, die zichzelf bleef en voldoende statuur had om staande te blijven in de schaduw van zijn grote vader Pierre Cuypers, de architect van vele kerken, het Rijskmuseum en het Centraal Station in Amsterdam.

Die lezing en de Eucharistieviering zijn nog te zien op Kathedraal TV: link
De H. Mis begint op 00:03:00 en de lezing kunt u nazien op 1:54:30

De tekst van de lezing ‘Joseph Cuypers en het ideaal van de kathedraal’ vindt u hier terwijl u de PowerPointpresentatie hier kunt downloden.

Omdat het in de kerk nogal fris was en er door de grote opkomst geen andere ruimte was waarin iedereen tegelijk terecht kon, was er een keuze gegeven: wie warm wilde zitten, kon in de bisschopssacristie terecht en de spreker op het scherm volgen; wie de spreker live wilde volgen, moest de lagere temperatuur van het kerkgebouw voor lief nemen. Dat laatste deden velen, waaronder vertegenwoordigers van musea als het Cuypershuis en het Catharijneconvent, kastelen, erfgoedverenigingen, erfgoedbeschermers zoals het Cuypersgenootschap en Heemschut, vele auteurs en donateurs de bisschop van Haarlem Mgr. J. Hendriks en burgemeester J. Wienen van Haarlem.

Joseph Cuypers Kleinzoon Pierre verraste aan het einde van de lezing de parochie van de kathedraal met de aanbieding van een fraaie houtskooltekening van de architect dat in langdurige bruikleen gegeven wordt van de Parochie, die ergens in of bij zijn meesterwerk een mooie plaats zal krijgen.