Donateurs

Cuypers-Joseph-col-P1250175-bvhh.nu-Marij-Coenen.jpg

Word donateur van de Cuyperiana ter ondersteuning van onze stichting. Als donateur nodigen wij u regelmatig uit voor lezingen en ziet u tentoonstellingen  als eerste. U bent al donateur vanaf € 35.- per jaar!

Per 5 februari 2019 is de Stichting Cuyperiana door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en Culturele ANBI. Hierdoor zijn giften aan Cuyperiana extra aftrekbaar voor de belastingen. Nadere informatie inzake aftrekbaarheid van giften en andere belastingvoordelen verbonden aan het doen van giften aan een ANBI-instelling vindt u onder: www.belastingdienst.nl/anbi.

Stichting Cuyperiana, Haarlem, bankrekening: NL92 INGB 0009 3126 92

Neem contact met ons op!

Stephan van Rijt
penningmeester@cuyperiana.nl

De stichting verwerft haar middelen vooral door donaties en een geringe marge op de verkoop van publicaties. Deze middelen worden primair ingezet om de bestuurlijke kosten (bank, administratie en reiskostenvergoeding) te bekostigen. Voor de individuele projecten wordt telkens een aparte fonds- en subsidiewerving opgestart.
Geoormerkte giften zullen een bijzondere categorie binnen het eigen vermogen van de stichtingen vormen waaruit naar voren zal komen dat deze reserves een door schenker bestemde besteding dienen te krijgen.

Voorbeelden van bestemmingsreserves zijn:

* Gelden die verkregen zijn voor het schrijven voor de biografie van Joseph Cuypers
* Educatieve projecten
* Publicaties
* Exposities