Lezing: Kathedralen tussen traditie en moderniteit

Foto:uit 1908, fotograf Anoniem, Noord-Hollands Archief NL-HlmNHA_25875
Foto:uit 1908, fotograf Anoniem, Noord-Hollands Archief NL-HlmNHA_25875

De Vriendenkring van de Koepelkathedraal Nieuwe Bavo in Haarlem verwelkomt graag allen die belangstelling hebben voor de doelstellingen van Cuyperiana voor de lezing.

Op woensdag 24 november 2021, 20.00 uur zal emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis dr. Sible de Blaauw een lezing verzorgen met als titel:

                                   Kathedralen tussen traditie en moderniteit:

                                                        Sacrale architectuur en voorbeeldige liturgie 1853-2021

 

Jaap Stork verzorgt met pianomuziek de omlijsting.

 

Donateurs, relaties en uitdragers van Cuypers cultureel erfgoed worden in de gelegenheid gesteld bij deze lezing aanwezig te zijn door zich aan te melden via e-mail: Penningmeester@Cuyperiana.nl en voor niet leden door het overmaken van € 10,00 ( ter dekking van de kosten van de Vrienden en nazit) t.n.v.Stichting Cuyperiana, Haarlem, bankrekening: NL92 INGB 0009 3126 92.

  

Onderwerp:

Nederland heeft eigenlijk maar twee echte kathedralen: de Dom van Utrecht en de Nieuwe St. Bavo in Haarlem. Alleen zij zijn zowel als kathedraal gebouwd en zijn ook daadwerkelijk als bisschopskerk in functie (geweest). Toen in 1853 de katholieke bisdommen werden heropgericht had Nederland vijf kathedralen. Althans wat hun functie betreft.

Tot die kathedrale status behoort het voorbeeldige karakter van de liturgie voor andere kerken in het bisdom. De kathedraal stelt als het ware de norm voor goede liturgie en een passende liturgische inrichting, in harmonie met de architectuur. In deze lezing wordt de vraag gesteld in hoeverre de Nederlandse kathedralen –met misschien wel de Bavo voorop- deze rol vervuld hebben over een periode van 170 jaar.

Aan de orde komen achtereenvolgens de idealen van de katholieke emancipatie, de gevolgen van de verzuiling, de behoefte tot vernieuwing, de afkeer van het rijke roomse leven, de herbezinning van de laatste decennia. Kortom: het verhaal gaat over de effecten van grote maatschappelijke en spirituele veranderingen op de architectuur en de inrichting van de toonaangevende kerkgebouwen in Nederland.

 

Foto: Sible de Blaauw

Sible de Blaauw is emeritus-hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en Architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich zowel op de vroegchristelijke basilieken van Rome als op het religieuze erfgoed in Nederland. Hij is voorzitter van de Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit van het bisdom Groningen-Leeuwarden, bestuurslid van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en voorzitter van de Stichting Cuyperiana.

Datum en tijd: woensdag 24 november van 20:00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.

Plaats:

 

 

Grote Zaal van het Bisschopshuis, Leidsevaart 146 2014 HE Haarlem, (ingang via de tuin aan het Emmaplein. Op dat plein is parkeermogelijkheid. Maar denk aan de parkeermeter!

Website: www.vriendenkringkoepelkathedraal.nl