Missie en visie

In toenemende mate is de laatste decennia de invloed van Pierre Cuypers (1827-1921) onder de aandacht gebracht. De herintroductie van baksteenbouw en gewelfbouw zijn maar twee baanbrekende aspecten, terwijl zijn innovatie op de golven van de industriële revolutie nog veelal sterk onderbelicht blijft. Van zijn vele leerlingen wordt incidenteel het werk belicht, maar de samenhang (navolging of juist onderscheiding) komt zelden in beeld. Het wordt hoog tijd om historisch en culturele verband ook voor een breed publiek inzichtelijk te maken. Dit is een bittere noodzaak om besluiten over afbraak en behoud op verantwoorde wijze te nemen. Als de waarde van een incidenteel gebouw op zichzelf relatief is, kan het in een ontwikkelingsketen toch een uiterst waardevol, ja zelfs onmisbaar, object blijken.
De schenking door de familie van het persoonlijke archief van Joseph Cuypers (1861-1949) aan de gemeente Roermond heeft geleid tot een inventarisatie. Hierdoor werd snel duidelijk dat een biografie over deze architect die in de schaduw van zijn vader leefde en werkte, een expositie over leven en werken en het leggen van verbindende contacten met verenigingen en stichtingen die bouwwerken van Joseph Cuypers beheren, een enorme cultuurhistorische meerwaarde kan hebben. Dit deed ons besluiten de stichting Cuyperiana op te richten, die zich in den brede met het werk van de architecten Cuypers bezig houdt. Onze stichting richt zich specifiek op de werken van de architecten Cuypers, alle in origine afkomstig uit Roermond. Bijzondere aandacht verdient hierbij de visie op het kunstwerk als geheel, dus inclusief de veelal speciaal daarvoor ontworpen inventaris en de inpassing van het bouwwerk in zijn omgeving (het “Gesammtkunstwerk”).

Lees meer in ons beleidsplan 2019-2020