Ozze Pierre kump thoes

Het originele borstbeeld van Pierre Cuypers staat weer op zijn plek! In de door hem ontworpen Teekenschool in zijn geboorteplaats Roermond is het gerestaureerde beeld op 16 mei onthuld onder grote belangstelling.

De onthulling werd begeleid door Huub Narinx, directeur van de LWV en gevolgd door een lezing van Prof. Sible de Blaauw en Cuypersdeskundige Wies van Leeuwen. Na ondertekening van een overeenkomst werd het beeld uitgeleend aan de Limburgse werkgeversvereniging, als bewoner en eigenaar van de voormalige  Teekenschool. Het beeld hoort bij de school maar wordt, zolang de LWV in de Teekenschool zit, aan haar goede zorgen toevertrouwd. De achterkleinzoon van Pierre Cuypers en zijn dochter, onthulden tenslotte het gerestaureerde beeld. Daar pronkt het nu weer op zijn originele plek.

De kleinzoon van Cuypers (Michael) maakte het borstbeeld toen de architect in 1917 zijn 90ste verjaardag vierde. Het beeld werd aanvankelijk geplaatst boven aan het trappenhuis van de Teekenschool in de binnenstad van Roermond. Toen de school in 1990 verhuisde, verhuisde het beeld mee maar door een val raakte het in 2012 zwaar beschadigd. Omdat het te duur was om het beeld (meteen) te laten herstellen, belandde het in het depot van het Roermondse Cuypershuis.

De Stichting Cuyperiana heeft in 2022 het initiatief genomen om het beeld aan te kopen van de Stichting Onderwijs Midden Limburg, de rechtsopvolger van de Teekenschool. Deze stichting was zeer bereidwillig en doneerde zelfs de originele sokkel. Vervolgens heeft Cuyperiana het borstbeeld uit het depot van het Cuypershuis gehaald en laten restaureren. Cuyperiana stonden garant voor de kosten van de restauratie vorig jaar in Weesp. De gemeente Roermond, toonde zich bereid het transport van de zware sokkel voor haar rekening te nemen. Terwijl tenslotte, de Limburgse Werkgeversvereniging de kosten van de plaatsing en de feestelijke onthulling op zich nam.

Als Stichting Cuyperiana kunnen we er trots op zijn dat we middels de samenwerking van alle betrokkenen (SOML, LWV, gemeente Roermond, Cuypershuis, Tom Loven, Roermondse Stichting 1880 en een  anoniemen weldoeners) dit resultaat voor Roermond en het Cuyperserfgoed bereikt hebben.