Gezamenlijke netwerk Joseph Cuypers en Jan Toorop in kaart gebracht

Op 16 januari 2024 verscheen in het onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals Vitruvius Nummer 66, Jaargang 17 een zeer lezenswaardig artikel van de hand van auteur Bernadette van Hellenberg Hubar. Zij is nauw betrokken bij Cuyperiana vanwege haar uitmuntende kennis van het Cuypers erfgoed.
Het artikel is, in het Joseph Cuypersjaar 2024, de opmaat naar de publicatie over het Joseph Cuypers Archief in Roermond van de hand van Bernadette van Hellenberg en Marij Coenen die binnenkort verwacht wordt.
In het artikel dat u hier kunt lezen, beschrijft Bernadette de mate waarin Joseph Cuypers en Jan Toorop werkelijk contact hadden met elkaar.

Verkorte link van dit item: VanHH.org/?p=19578