Verjaardag Joseph Cuypers

Vandaag ontvingen wij zeer hartelijke felicitaties van diverse liefhebbers van het Cuyperserfgoed. Waarvoor onze dank! Joseph Cuypers zou vandaag 163 jaar geworden zijn!

Van onze adviseur, Bernadette Van Hellenberg Hubar, ontvingen wij bij deze gelegenheid een bijzonder cadeau: de samenvatting van het e-boek over zijn collectie op het Gemeentearchief Roermond dat in het najaar zal verschijnen!


Surf naar: VanHH.org/?p=19640

De titelbeschrijving van het JCC-boek luidt:

Bernadette van Hellenberg Hubar en Marij Coenen. De Joseph Cuypers Collectie te Roermond. Hoe een collectie toegankelijk werd. Roermond: Gemeentearchief Roermond, 2024. ISBN 978-90-820976-3-4

We danken iedereen voor de warme felicitaties en blijven de nalatenschap van Joseph Cuypers met trots eren.

JCC-in-kort-bestek-Vitruvius-mei-2024-1