Raad van advies

De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de doelstelling betreffen te adviseren, suggesties te doen, te vermanen of aan te sporen. Deze raad bestaat uit de volgende leden:

 • Mevr. drs. K. Timmers, conservator kasteel De Haar
 • Dhr. prof. dr. P.B.M. van den Akker, hoogleraar cultuurgeschiedenis
 • Mevr. drs. J. Hövelings, kunsthistorica
 • Dhr. Ir G.W. van Hoogevest, architect BNA erfgoed / bestuurder, Van Hoogevest Architecten te Amersfoort
 • Dhr. mr. W.N.M. Eggenkamp, vml voorzitter stg. Kathedrale basiliek St. Bavo te Haarlem, vml rijksadviseur cultureel erfgoed
 • Dhr. F. Woudstra, architect BNA te Kranenburg (Vorden)
 • Dhr. prof. dr. E.J.J.M. Kimman s.j., emeritus hoogleraar bedrijfsethiek
 • Dhr. jhr. dr J. Six van Hillegom, bestuurder Sixhuis te Amsterdam
 • Mevr. H. Alberdingk Thijm, directeur van de Stichting AkzoNobel Art Foundation, lid van de Raad van Toezicht Mondriaan Fonds.

Daarnaast beschikt de stichting over drie specialisten die voor advies bij specifieke projecten –waar ze zelf niet direct bij zijn betrokken- benaderd kunnen worden:

 • Dr. Bernadette van Hellenberg Hubar, kunsthistorica en Cuyperskenner
 • Dr. Wies van Leeuwen, kunsthistoricus en Cuyperskenner
 • Drs. René Hoppenbrouwers (SRAL), restaurator