Borstbeeld van PJH Cuypers bij Restaurateur

We houden u op de hoogte!

Vandaag, 11 januari, zijn we afgereisd naar Weesp om daar het bronzen standbeeld van PJH Cuypers uit de vml. Teekenschool ter restauratie aan te bieden.
In de loop van het restauratieproces zullen er tussentijds wat terugkoppelingen plaatsvinden en tegen het einde zal er een kleine bijeenkomst worden georganiseerd voor alle direct betrokkenen.
De afronding zal wellicht in maart plaats hebben.
Het restauratieatelier bevindt zich in een grote loods bij de jachthaven van Weesp. In een aantal belendende loodsen zijn ook andere artiesten en creatieve maakbedrijven gevestigd. Kortom een inspirerende omgeving.
Wanneer de plaatsing van de sokkel in de Teekenschool gaat plaatsvinden, is mij nog niet bekend; maar het ziet ernaar uit dat dit project zowel fysiek als financieel binnen een paar maanden afgerond zal zijn. Als Stichting Cuyperiana kunnen we er trots op zijn dat we middels de samenwerking van alle betrokkenen (SOML, LWV, gemeente Roermond, Cuypershuis, Tom Loven, Roermondse Stichting 1880 en de weldoeners uit Slochteren) dit resultaat voor Roermond bereikt hebben.