Verjaardag Joseph Cuypers

Vandaag ontvingen wij zeer hartelijke felicitaties van diverse liefhebbers van het Cuyperserfgoed. Waarvoor onze dank! Joseph Cuypers zou vandaag 163 jaar geworden zijn!

Van onze adviseur, Bernadette Van Hellenberg Hubar, ontvingen wij bij deze gelegenheid een bijzonder cadeau: de samenvatting van het e-boek over zijn collectie op het Gemeentearchief Roermond dat in het najaar zal verschijnen!


Surf naar: VanHH.org/?p=19640

De titelbeschrijving van het JCC-boek luidt:

Lees meer

Ozze Pierre kump thoes

Het originele borstbeeld van Pierre Cuypers staat weer op zijn plek! In de door hem ontworpen Teekenschool in zijn geboorteplaats Roermond is het gerestaureerde beeld op 16 mei onthuld onder grote belangstelling.

De onthulling werd begeleid door Huub Narinx, directeur van de LWV en gevolgd door een lezing van Prof. Sible de Blaauw en Cuypersdeskundige Wies van Leeuwen. Na ondertekening van een overeenkomst werd het beeld uitgeleend aan de Limburgse werkgeversvereniging, als bewoner en eigenaar van de voormalige  Teekenschool. Het beeld hoort bij de school maar wordt, zolang de LWV in de Teekenschool zit, aan haar goede zorgen toevertrouwd. De achterkleinzoon van Pierre Cuypers en zijn dochter, onthulden tenslotte het gerestaureerde beeld. Daar pronkt het nu weer op zijn originele plek.

Lees meer

De 75e sterfdag van Joseph Cuypers herdacht

Zaterdag 20 januari werd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem de 75e sterfdag van Josephus Theodorus Joannes Cuypers herdacht met een plechtige Eucharistieviering met plebaan Floris Bunschoten, een lezing over Joseph Cuypers door voorzitter Sible de Blaauw en een interactieve rondleiding door de kathedraal. Ruim tweehonderd mensen woonden het programma bij. Aan het einde kwam de familie met een verrassing.

Lees meer

Gezamenlijke netwerk Joseph Cuypers en Jan Toorop in kaart gebracht

Op 16 januari 2024 verscheen in het onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals Vitruvius Nummer 66, Jaargang 17 een zeer lezenswaardig artikel van de hand van auteur Bernadette van Hellenberg Hubar. Zij is nauw betrokken bij Cuyperiana vanwege haar uitmuntende kennis van het Cuypers erfgoed.Het artikel is, in het Joseph Cuypersjaar 2024, de opmaat naar de publicatie … Lees meer

Herdenkingsbijeenkomst architect Ir. J. (Joseph) Th. J. Cuypers B.N.A.

Op zaterdag 20 januari 2024 in Haarlem. Op die dag zal het 75 jaar geleden zijn dat Joseph Cuypers overleed. Zijn omvangrijke architectonische en kunstzinnige nalatenschap is aanleiding voor een nationaal ‘Joseph Cuypers Jaar’. De aftrap van dit Cuypersjaar zal plaatsvinden in Josephs ‘magnum opus’, de Sint Bavo, de nieuwe kathedrale kerk van het bisdom … Lees meer

Boek: “Symboliek in de St. Bavokathedraal”

Het 125-jarig wijdingsfeest is aanleiding geweest om de rijke symboliek van de kathedraal voor het voetlicht te brengen. Haar oriëntatie, kruisvorm, architectuur en inrichting betekenen meer dan op het eerste oog gedacht wordt. Diaken Philip Weijers heeft er een jubileumboek over samengesteld. Het is uniek hoe de rijke theologische en kunsthistorische gedachten in het priesterkoor,

Lees meer

Het verhaal van de maquette

van het priesterkoor van de Sint Jacobskerk te ‘s Hertogenbosch

Op uitnodiging van museum Cuypershuis is restaurator Tim Schoenmakers uit Roermond momenteel bezig met de restauratie van een unieke maquette van het priesterkoor van de Sint Jacobskerk te ‘s Hertogenbosch. De kerk, naar een ontwerp van architecten Joseph Cuypers en Jan Stuyt, dateert uit begin 20e eeuw en is zoals u mogelijk weet vandaag de dag in gebruik als Jheronimus Bosch Art Centre.

De maquette is destijds in de Cuypers’ werkplaatsen vervaardigd om, samen met ontwerptekening, begroting en begeleidend schrijven, te worden gepresenteerd aan “opdrachtgever” pastoor C.C. Prinsen en

Lees meer

Restauratie luminarium succesvol afgerond

Het luminarium: het wordt bladgoud dat gaat blinken

In volle glorie. foto: Cuyperiana

In hun werkplaats in Weesp hebben metaalrestaurateurs Michiel Langeveld en Julia Leunge samen aan de restauratie van het luminarium – de kroonluchter – van de St.-Urbanuskerk gewerkt.

Maandenlang had het ooit zo trotse symbool van Jeruzalem met zijn 12 torens tussen het puin en in het vocht gelegen. Dat was niet gunstig, want roest had in die periode vrij spel gekregen. Maar het zwaar beschadigde object lag op een plek in de kerk waar het zeer onveilig was na de brand; het gebouw moest eerst worden gestabiliseerd voordat aan berging kon worden gedacht.

Lees meer

Borstbeeld van PJH Cuypers bij Restaurateur

We houden u op de hoogte!

Vandaag, 11 januari, zijn we afgereisd naar Weesp om daar het bronzen standbeeld van PJH Cuypers uit de vml. Teekenschool ter restauratie aan te bieden.
In de loop van het restauratieproces zullen er tussentijds wat terugkoppelingen plaatsvinden en tegen het einde zal er een kleine bijeenkomst worden georganiseerd voor alle direct betrokkenen.
De afronding zal wellicht in maart plaats hebben.

Lees meer

Cuyperiana verwerft borstbeeld voor 1 euro

Borstbeeld van Dr. P.J.H. Cuypers, door diens kleinzoon vervaardigd en als huldeblijk geplaatst in de Teekenschool te Roermond 1917.Bij gelegenheid van de 90e verjaardag van de architect Pierre Cuypers (1917) werd door zijn kleinzoon Michel Cuypers (zoon van Joseph) een borstbeeld ontworpen. Het beeld werd in de nis bovenaan in het trappenhuis geplaatst.
In 1990 kreeg het gebouw een herbestemming en werd de onderwijsinstelling naar elders verplaatst. Het beeld ging met de school mee. In 2012 raakte het beeld door een val ernstig beschadigd.

Lees meer

Boot omgedoopt naar Cuypers

Na jaren van “gedoe” eindelijk rechtzetting. Als je wilt pronken met de architect van het Rijks en het CS, doe het dan ook goed: CUYPER –> CUYPERS. Dank aan Corien Pompe, achter-achterkleindochter van Pierre Cuypers

Tentoonstelling van Thérèse Schwartze, met Mia Cuypers in een hoofdrol

Museum Paul Tetar van Elven, 7 november t/m 27 februari

Zeer tegen de zin van Pierre Cuypers, verloofde zijn dochter Mia zich, in 1886, met de Chinese koopman Frederick George Taen-Err Toung. Voor de verloving werd er een prachtig portret gemaakt door Mia’s vriendin Thérèse Schwartze.
Een leuk detail is dat Mia is afgebeeld in een kimono terwijl ze met een Chinees trouwde. Dit pastel op papier portret vormt samen met een houtskool op papier portret van Mia een belangrijk middelpunt van de tentoonstelling Thérèse Schwartze “Haar klant was koning” in het museum Paul Tetar van Elven te Delft.

Pierre Cuypers kon zich bijzonder goed in het schilderwerk van Thérèse vinden en liet zichzelf een jaar later (1887) op 60-jarige leeftijd dan ook door haar vastleggen. Ook is er een portret van Catharina Felicia Rosalia Alberdingk Thijm-Cuypers, dochter uit Pierre’s eerste huwelijk die getrouwd was met een Alberdingk Thijm. Tevens is er een portret bekend van Delphine Cuypers-Povel, de vrouw van de niet minder bekende architectenzoon van Pierre, Joseph Cuypers. Uit deze portretten blijkt dat de familie Cuypers zich in Amsterdam op stand bewoog. Net als Pierre Cuypers was Thérèse lid van de literaire kring de ‘Vioolstruik’, een gezelschap dat literatuur en muziek uit de middeleeuwen bevorderde.
Thérèse Schwartze was dus welbekend binnen het gezin van Pierre Cuypers maar ook bij zijn neef Eduard Cuypers.
Zo lezen we in het tijdschrift ‘Het huis, oud & nieuw’ een maandblad uitgegeven door Eduard Cuypers:

Lees meer

Cuyperiana draagt stevig bij

Vele Cuypers-liefhebbers schrokken toen op 15 september 2018 de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk door een felle uitslaande brand grotendeels verwoest werd. Onder andere de kap, het overgrote deel van de gewelven, een groot deel van de glas-in-loodramen en het interieur gingen daarbij verloren. Gelukkig is sindsdien het exterieur grotendeels hersteld en wordt er gewerkt aan de historische glas-in-loodramen, de kruiswegstaties van Frans Loods en het ‘oude’ hoogaltaar van Cuypers. Naar verluidt zijn er passende alternatieven gevonden voor het overig meubilair, maar veel elementen van Cuypers moeten echt als verloren worden beschouwd. Toch willen wij op z’n minst nog één element terugbrengen in de originele staat, al is het maar om het cultuur-historisch belang van het oorspronkelijke interieur in leven te houden. Daarom ondersteunt de Stichting de restauratie van de Kroonluchter (luminarium).
Het luminarium is een bijzonder onderdeel van het Bovenkerk-ensemble.

Lees meer

Lezing: Kathedralen tussen traditie en moderniteit

De Vriendenkring van de Koepelkathedraal Nieuwe Bavo in Haarlem verwelkomt graag allen die belangstelling hebben voor de doelstellingen van Cuyperiana voor de lezing. Op woensdag 24 november 2021, 20.00 uur zal emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis dr. Sible de Blaauw een lezing verzorgen met als titel:                       … Lees meer

In Memoriam van Lidwien Schiphorst

Door Bernadette van Hellenberg Hubar 

 

Lidwien Schiphorst (27 augustus 1942 – 4 maart 2021)

Lidwien Schiphorst was – en blijft – een van de leden van het kwartet dat gepromoveerd is op Pierre J.H. Cuypers. Gestart in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw beten Wies van Leeuwen en ik de spits af in 1995, waarna zij volgde in 2004 en tenslotte Aart Oxenaar in 2009. Ik leerde Lidwien kennen tijdens een van de excursies van het Cuypersgenootschap.

Lees meer

Het is een eeuw geleden dat Cuypers op 3 maart 1921 overleed.

Roermond roept 2021 uit tot Cuypersjaar.

Sterfbed Pierre Cuypers foto Cuyperiana

Het is een eeuw geleden dat Cuypers op 3 maart 1921 overleed. Dat Roermond aandacht besteedt aan deze beroemde burger is niet onterecht. De beurs die hem door het stadsbestuur werd verleend om zijn studie in Antwerpen met succes te voltooien, bleek een gouden investering die zich tot op heden uitbetaalt.
Cuypers staat aan de basis van de moderne bouwkunst in Nederland.
De herintroductie van baksteen- en gewelfbouw is daarvan het meest zichtbare teken, maar op de achtergrond staat een vernieuwende opvatting over de relatie tussen vorm en functie in de architectuur.
Architecten als Joseph Cuypers – de zoon – en Eduard Cuypers – de neef en grondlegger van de Amsterdamse School -, maar ook bouwers als Berlage ontleenden hun kennis en inzichten aan het werk van Pierre Cuypers, ook al volgden ze hun eigen stijl.
De stad Roermond is zich bewust dat deze vernieuwende kracht in de nationale architectuur hier zijn oorsprong vindt. Haar terechte trots mag blijken uit deze promotiefilm.

Lees meer

Bericht van het Cuypershuis

2021 is hét Cuypersjaar voor Roermond

De stad eert zijn bekendste inwoner: architect Pierre Cuypers

Pierre Cuypers foto Cuypershuis

 Aanleiding
De stad Roermond staat in 2021 in het teken van architect en ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921). Op 3 maart 2021 is het namelijk precies 100 jaar geleden dat de in Roermond geboren en getogen Cuypers overleed. De begrafenis was destijds landelijk nieuws. Ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, grote namen uit de kunst, wetenschap en kerkelijke autoriteiten reisden naar Limburg om de bekende architect te begeleiden naar zijn graf op het Oude Kerkhof in Roermond.

Het filmverslag van de begrafenis is te vinden in het archief van  Beeld en Geluid.

Lees meer