Cuyperiana verwerft borstbeeld voor 1 euro

Borstbeeld van Dr. P.J.H. Cuypers, door diens kleinzoon vervaardigd en als huldeblijk geplaatst in de Teekenschool te Roermond 1917.Bij gelegenheid van de 90e verjaardag van de architect Pierre Cuypers (1917) werd door zijn kleinzoon Michel Cuypers (zoon van Joseph) een borstbeeld ontworpen. Het beeld werd in de nis bovenaan in het trappenhuis geplaatst.
In 1990 kreeg het gebouw een herbestemming en werd de onderwijsinstelling naar elders verplaatst. Het beeld ging met de school mee. In 2012 raakte het beeld door een val ernstig beschadigd. Destijds werd Ridsert Hoekstra, de conservator van het Cuypershuis geraadpleegd over de schade en mogelijk herstel. De kosten waren blijkbaar van dien aard dat men een oplossing opschortte en het beeld onderbracht in het depot van het Cuypershuis.
In de Teekenschool vestigde zich inmiddels de LWV (Limburgse Werkgeversvereniging). Deze wilde bijzonder graag herplaatsing van het oorspronkelijke beeld dat inmiddels was vervangen door een verbronsd gipsen beeld van de architect.
De Stichting Cuypriana heeft in 2022 het initiatief genomen om het beeld aan te kopen van de Stichting Onderwijs Midden Limburg, de rechtsopvolger van de Teekenschool. Deze stichting was zeer bereidwillig en doneerde zelfs de originele sokkel. De gemeente Roermond toonde zich bereid het transport van de zware sokkel voor haar rekening te nemen. Cuyperiana is nog op zoek naar een mecenas voor restauratie uit te voeren door restauratieatelier Langeveld.
We hopen dat herplaatsing (op basis van langdurige bruikleen) in 2023 kan plaats vinden, waardoor Roermond weer een bezienswaardigheid erbij heeft. Alles dankzij de goede samenwerking van de diverse betrokkenen.

Het borstbeeld van PJH Cuypers uit de Teekenschool
Op initiatief van Pierre en Joseph Cuypers werd in 1905 dit schoolgebouw gerealiseerd als een staalkaart van de ideeën van Cuypers en het bood onderdak aan de Stadsteekenschool. Het interieur van de school laat zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van ambachtelijke technieken.
De Teekenschool ligt op de hoek van de Godsweerderstraat en de Godsweerdersingel in de binnenstad van Roermond. De school vormt samen met de naastgelegen Ambachtsschool een bouwblok in de vorm van een vijfhoek, met ingesloten binnenhof. Inmiddels zijn de voormalige scholen aangewezen als rijksmonument en dat is geen wonder. De rijkheid aan versieringen, de vele soorten bouwonderdelen en bouwtechnieken waren bedoeld als inspiratie voor de leerlingen die er naar school gingen. Vooral het trappenhuis is wonderschoon.