Het verhaal van de maquette

van het priesterkoor van de Sint Jacobskerk te ‘s Hertogenbosch

Op uitnodiging van museum Cuypershuis is restaurator Tim Schoenmakers uit Roermond momenteel bezig met de restauratie van een unieke maquette van het priesterkoor van de Sint Jacobskerk te ‘s Hertogenbosch. De kerk, naar een ontwerp van architecten Joseph Cuypers en Jan Stuyt, dateert uit begin 20e eeuw en is zoals u mogelijk weet vandaag de dag in gebruik als Jheronimus Bosch Art Centre.

De maquette is destijds in de Cuypers’ werkplaatsen vervaardigd om, samen met ontwerptekening, begroting en begeleidend schrijven, te worden gepresenteerd aan “opdrachtgever” pastoor C.C. Prinsen enhet toenmalig beslissingsbevoegde kerkbestuur en maakt deel uit van de collectie van museum Cuypershuis te Roermond.

Na dienst te hebben gedaan als model voor voornoemde kerk heeft het model in 1909 blijkens enkele aanwijzingen nog een keer tentoongesteld gestaan op een beurs voor kerkelijke kunst in Düsseldorf, Duitsland. Wat er daarna met de maquette gebeurd is is vooralsnog een raadsel.

Sindsdien ligt deze in het depot van het museum en gezien het unieke karakter en de importantie ervan is onlangs besloten tot restauratie over te gaan.

Ten behoeve van de restauratie en om de geschiedenis van deze maquette te reconstrueren zijn Tim en het Cuypershuis op zoek naar zoveel mogelijk informatie over alles wat met de bouw, het ontwerp, de oorspronkelijk uitvoering etc. te maken heeft. Maar zeker ook info over restauratie-/ opknap-/ of schilderbeurten die de kerk in de afgelopen 120 jaar heeft ondergaan. Ieder aanknopingspunt is welkom.

Inmiddels is er contact geweest met het Bisdom, de afdeling erfgoed van ‘s Hertogenbosch en het Jheronimus Bosch art centre, die de bij hen beschikbare informatie al zeer bereidwillig ter beschikking hebben gesteld.

U wordt allen van harte uitgenodigd een bezoek te komen brengen aan museum Cuypershuis te Roermond waar Tim de genoemde restauratie (iedere donderdag, vrijdag en zondag) op zaal uitvoeren en u en het publiek deze live kan volgen en wellicht een steentje bij kunt dragen aan de reconstructie van het verhaal van deze maquette en/of de kerk.