Borstbeeld van PJH Cuypers bij Restaurateur

We houden u op de hoogte!

Vandaag, 11 januari, zijn we afgereisd naar Weesp om daar het bronzen standbeeld van PJH Cuypers uit de vml. Teekenschool ter restauratie aan te bieden.
In de loop van het restauratieproces zullen er tussentijds wat terugkoppelingen plaatsvinden en tegen het einde zal er een kleine bijeenkomst worden georganiseerd voor alle direct betrokkenen.
De afronding zal wellicht in maart plaats hebben.

Lees meer